MŰVÉSZETI FOGLALKOZÁS, MŰVÉSZETTERÁPIA

FELNŐTTEKNEK, SENIOROKNAK, IDŐSEKNEK, NYUGDÍJASOKNAK

Egészséges és kevésbé egészséges embereknek, akiknek az életében nehezen elviselhető helyzetek vannak:

válás, rossz házasság, gyermekek leválásának tolerálása, egy szeretett személy elvesztése, egészségi állapot vagy életkörülmény megváltozása, új munkahely, költözködés, traumatikus élmények átélése: pl. betörés, fizikai, pszichés bántás, zaklatás

 

Képzőművészet, zene, színház-dráma, mozgásművészet

A művészeti foglalkozások, a művészetterápia segít abban, hogy az életünk harmonikusabbá, örömtelibbé váljon, általa, vele testi-lelki egyensúlyunkat fenn tudjuk tartani, illetve a megbillent egyensúlyt helyre tudjuk állítani.

A fiatal és középkorú felnőttek többsége rohanó életet él, amiben nehezen lehet megteremteni és fenntartani az egyensúlyt. Túl sok a feladat, amit meg kell oldani. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, elégedettek, kiegyensúlyozottak legyünk, a flow élmény rendszeres átélésére van szükségünk, nem szabad csak a kötelezettségek teljesítésével tölteni a napjainkat. Találnunk kell örömmel végezhető tevékenységet, ami ki tud bennünket vinni a szokásos gondolkodásból.

Mikor lesz ennek vége? Amikor nyugdíjassá válik az ember. Örülünk, hogy nem kötelező mindennap korán kelni, kipihenhetjük magunkat; nem kell egész nap a munkahelyen, utána pedig a családban teljesíteni. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy tartósan megmaradjon a jó közérzetünk, kiegyensúlyozott állapotunk. Az új életformában akkor válhatunk elégedetté, ha találunk olyan tevékenységet, amelyet örömmel végzünk, és ami meghozza a flow élményt.

Egy ilyen örömteli, sajátélményre épülő programot ajánlok felnőtt embereknek, akik lehetnek 20-40-60-80 évesek. Művészeti foglalkozásokat, művészetterápiát tartok, ennek során a képzőművészet, a zene, a színház-dráma, a mozgásművészet elemivel találkozunk, melyek lehetőséget nyújtanak az önkifejezésre. A rendszeres alkotótevékenység, a kreativitás megélése életkortól, kulturális környezettől függetlenül mindenki számára többféle előnnyel, értékkel jár. Biztonságos környezetet hozok létre (egyénileg, vagy kis létszámú csoportban alkotunk), s ebben nyugodt állapothoz segítem a résztvevőket. Elkezdődik a munka, melyben egyre felszabadultabbnak érezheti magát az alkotó, és amibe mindenki a saját eddigi tapasztalatait és új ötleteit teheti bele. Az alkotás olyan folyamat, amihez kell önállóság és kitartás és kell egy más típusú gondolkodás, nem olyan, mint amit a hétköznapokban használunk. Egymást is inspiráljuk, pozitív megerősítéseket adunk-kapunk, ezáltal erősödik empátiás készségünk és önértékelésünk. Az alkotás létrejöttével érezhetjük, hogy teremtettünk valamit, ami belőlünk fakadt. Az alkotófolyamatban nem az alkotás, a műtárgy létrejötte a cél, hanem maga a folyamat és annak öröme, az élmény átélése. Ebben a felszabadult, örömteli tevékenységben egyre jobban érezzük magunkat és egyre többször megtapasztalhatjuk a katarzist, a flow élményt.

Alkalmazott művészeti alkotótevékenységek, lehetőségek

(A résztvevőknek semmilyen előképzettséggel nem kell rendelkezniük.)

 1. rajzolás (grafit, olajpasztell)

 2. festés (vízfesték, tempera)

 3. egyéb kreatív alkotómunka hobbiművészeti alapanyagokkal

 4. aktív zeneterápia (hangterapeutaként is dolgozom, tibeti eszközökkel játszunk:

hangtálak, gong, sansula)

 1. színház-dráma

 2. mozgásművészet

A 6 féle alkotótevékenység lehetőséget ad arra, hogy a kreativitásunk, kommunikációs-, kooperációs-, improvizációs képességünk és készségünk, valamint az önismeretünk fejlődjön. Bizalmi légkörben alkotunk, ahol nincsenek elvárások.

A fiatal és középkorú felnőttek tanulási képességét senki nem kérdőjelezi meg. A seniorok és az idősek is képesek új dolgok megtanulására. Vannak iskolapadban ajánlott lehetőségek, de sok esetben észrevétlenül történik a tanulás, ahogy a fiataloknál és felnőtteknél is. Egy kiállítás, egy hangverseny, az ismeretterjesztő előadások, a városnéző programok vagy természetjárás ugyanúgy gazdagítják a mi ismereteinket is, mint a gyermekekét, vagy a felnőttekét. Ezek a programok segítik fenntartani a szellemi és fizikai jó állapotunkat.

A művészeti foglalkozások során mindannyian számtalan új ismeretre teszünk szert és egy-egy foglalkozás után elmesélhetjük szeretteinknek, milyen jól éreztük magunkat; létrehoztunk egy alkotást és ezért büszkék vagyunk magunkra. Nem a problémáink gyarapodtak, hanem a tapasztalataink, élményeink és az örömforrásaink. Az örömteli élmények nagyon fontosak a lelki egészség fenntartásához.

 

MŰVÉSZETTEL NEVELÉS, MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS

GYERMEKEKNEK

A legtöbb szülő boldog gyermekkort szeretne biztosítani gyermekének, gyermekeinek. A legtöbb szülő nincs felkészülve a gyermek megszületésével kezdődő új életre. Azt a boldogságot nem tudjuk elképzelni, ami a gyermek megszületésekor kezdetét veszi, de arra a sok nehézségre sem vagyunk felkészülve, ami ugyanekkor indul. A jó szándék és jóra törekvés ellenére hozunk rossz döntéseket, illetve, ami egyik gyereknél jól bevált, az a másiknál nem az. Gyermekünk növekedése során törekszünk arra, hogy egyensúlyban tudjon maradni, a megterhelő iskolai feladatok mellé keressük a neki megfelelő sportot, szabadidőben végezhető tevékenységeket, amiben jól érezheti magát.

A művészeti foglalkozások, a művészetterápia segít abban, hogy a gyermek élete harmonikusabbá, örömtelibbé váljon, testi-lelki egyensúlya megvalósuljon – jól érezze magát a világban. Az egyensúly állapotához szükség van arra, hogy az alkotóerő, a teremtőerő helyet kapjon az életében. A művészetterápia egy biztonságos helyzetben, környezetben valósul meg – kis létszámú csoportban alkotnak a gyermekek, vagy egyénileg foglalkozom a gyermekkel. Az életben megjelenő problémák okozta félelmek, szorongás feloldására remek lehetőség a művészeti tevékenység. Az alkotófolyamatban nem az alkotás, a műtárgy létrejötte a cél, hanem maga a folyamat és annak öröme, az élmény átélése.

Alkalmazott művészeti alkotótevékenységek, lehetőségek

(A résztvevőknek semmilyen előképzettséggel nem kell rendelkezniük.)

 1. rajzolás (grafit, olajpasztell)

 2. festés (vízfesték, tempera)

 3. egyéb kreatív alkotómunka hobbiművészeti alapanyagokkal

 4. aktív zeneterápia (hangterapeutaként is dolgozom, tibeti eszközökkel játszunk:

hangtálak, gong, sansula)

 1. színház-dráma

 2. mozgásművészet

A 6 féle alkotótevékenység lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek kreativitása, kommunikációs-, kooperációs-, improvizációs képessége és készsége fejlődjön. Az alkotófolyamatban teljes személyiségükkel benne vannak a résztvevők, figyelműket a tevékenységre fókuszálják, értelmi képességükkel és korábbi tapasztalataik felhasználásával létrehoznak valami újat, amivel tudatosságuk, nonverbális kommunikációjuk és kézügyességük is fejlődik. A félelmeket, szorongásokat el tudják engedni – belefeledkezve a tevékenységbe. A gyermeknek képviselnie kell önmagát és a munkafolyamatot végig kell vinnie. Ezek a tevékenységek az önbizalom erősödéséhez, önértékelés, empátia, kitartás és küzdőképesség növeléséhez járulnak hozzá, melyek az élet más területein is nagyon hasznosak lesznek. Azonos jogokat kapnak a csoport tagjai, közös döntéseket hoznak, melyek gyakorlása a valós életben nagy előnyökkel jár.

Bizalmi légkörben alkotunk, ahol a játékosság fontos eleme a feladatok megoldásának.

A művészeti foglalkozások, a művészetterápia folyamata észrevehető változást kell, hogy hozzon a gyermekekben. Számomra fontos, hogy a foglalkozások által a fejlődés megtapasztalható legyen, ehhez az ösztönzés, a bátorítás, a tanítás optimális eszközeit használom fel.

A terápiás (fejlesztő célú) foglalkozásokban a megbeszélés tárgya mindig a tevékenység, az alkotófolyamat. Gyermekkel történő tevékenységben a hozzátartozó felnőttel is igényt tartok a megbeszélésekre.

A művészettel nevelés folyamatáról:

 • Az alkotótevékenység kiválasztása előre átgondolt terv alapján történik, de befolyásolja az adott személy aktuális állapota, csoportos foglalkozáson a csoport tagjainak aktuális állapota.

 • A foglalkozásokat egy egymásra épülő fejlesztési folyamatként építem föl. Onnan tervezhetem be az alkotótevékenység folytatását, ahova eljutottunk az előző foglalkozáson. 10 alkalom után várható érzékelhető fejlődés.

 • A foglalkozás-sorozat megkezdése előtt egy személyes találkozás alkalmával meg szeretném ismerni valamennyire a gyermeket, ezért egy hozzátartozóval találkoznom kell.

Egyéni terápiát 4 éves kortól vállalok.

A csoportos foglalkozások általában életkor szerint kerülnek meghirdetésre.

 

 

 

 

 

Tel: +36-70-207-2670