A coachingról röviden


A life coaching két ember beszélgetése, amiben az egyik ember (a coach) kérdez, a másik ember (a coachee) válaszol. A coach kívülről látja a másik embert, az általa elmondott helyzeteket, problémákat. Megérti, átérzi a coachee világát, gondolatait, gondjait, ezáltal mozgósítani tudja erőforrásait, fejleszteni tudja képességeit, készségeit. A coachingfolyamat során coachee felismeri, megtalálja problémáira a jó megoldást.

Mikor érdemes coachoz fordulni?


Az alábbiakban néhány tipikus helyzetet felsorolok a teljesség igénye nélkül, ezek érinthetnek minden korosztályt, de az is lehetséges, hogy csak „kritikus” (kamasz és senior) életszakaszhoz, helyzethez kapcsolódnak.

Milyen területeken, problémák kapcsán tudok segíteni life coachként?

 • önismeret, önértékelés, önbecsülés növelése
 • motiváció megszerzése, fejlesztése
 • célkitűzés, célok meghatározása
 • pozitív tulajdonságok felismerése és kiaknázása
 • pozitív beállítottság elősegítése
 • örömteli élet megtalálása
 • tudatos életmód kialakítása
 • párkapcsolat, házasság javítása
 • családi harmónia megteremtése
 • szülő-kamasz kapcsolat javítása
 • segítség kamaszkori élethelyzetekben
 • pályaválasztási segítségnyújtás
 • munkahelyi jobb közérzet elősegítése
 • munkahelyváltás segítése
 • munkahatékonyság növelése
 • időgazdálkodás, életszervezés
 • kiégés/burnaut megelőzése, megszüntetése
 • munka és magánélet közötti egyensúly megteremtése
 • döntéstámogatás
 • konfliktuskezelés, stresszkezelés JL

Miért érdemes személyesen találkoznia velem, a coachcsal?

 • Azért, mert nem vagyok érintett a problémáiban, ezért kívülről, független nézőpontból tudok tekintetni a helyzetekre.
 • Sok évtizedes saját és mások életéből szerzett tapasztalatok támogatnak a segítő tevékenységben.
 • Hiszem, hogy Ön felelősen gondolkodó felnőtt ember, aki képes változni, fejlődni és cselekedni a jobb jövő érdekében
 • A coaching során rájön, hogy sokkal többre képes, mint eddig gondolta.
 • Coachként segítem abban, hogy megismerje képességeit, lehetőségeit azért, hogy elégedett lehessen munkájával, munkahelyével, a családi életével és minden kapcsolatával.
 • A saját fejlődésemet is fontosnak tartom, előadásokra, workshopokra járok azért, hogy megismerjek új módszereket, eszközöket és technikákat. Coachként a legtöbbet szeretném kihozni Önből

Legfontosabb információk a coachingülésekhez, a találkozásokhoz

 • Az ülés időtartama 60-90 perc.
 • A folyamat általában 6-8 ülést szokott igényelni. Természetesen ettől eltérő helyzetek is adódhatnak a problémáktól függően.
 • A coaching bizalmas műfaj, a találkozások alkalmával elhangzottakat titokként kezelem.
 • Mindig önkéntes és csak azzal tudok együttműködni, aki szeretne változni.
 • Az ülés témáját az ügyfél határozza meg.
 • Az üléseken teljes figyelmemmel fordulok Ön felé, a coachee felé.
 • Tiszteletben tartom a hitrendszerét, vallási hovatartozását, másságát.
 • Biztosítom a zavarmentes környezetet. Ha az Ön állapota/helyzete megkívánja, elmegyek az Ön által javasolt helyszínre.
 • Hetente, esetleg két hetente kerül sor a találkozásra.
 • Kapcsolati szerződést kötünk az együttműködés legfontosabb szempontjairól.
 • Az első coachingülésen csak 50%-os díjat kell kifizetnie. Fontos a szimpátia, eldönthetjük, hogy jól tudunk-e együttműködni hosszú távon.
 • Ha két személy jelenléte fontos az ülésen, mediációt is alkalmazok, és hosszabb időt kell szánnunk az ülésre: 90-180 percet.

Az első coachingülés és a többi

Az első találkozáson a coachee elmondja, hogy milyen problémában kér segítséget, mihez szeretne megoldást találni. Az ülések során sok tisztázó, néha provokatív kérdés hangzik el és feladatokra is számíthat a kliens, amelyek segítenek abban, hogy el tudjon indulni és sikeresen végig tudjon menni a célhoz vezető úton. A kérdések segítségével rátalál új nézőpontokra, amelyekkel megvizsgálja a problémás helyzetet. A beszélgetés során egyre tisztábban látja az utat egy jobb helyzet kialakulásához, jövőképet vizionál, célokat, részcélokat tud megfogalmazni. Az ülések során cselekvési tervet is készítünk, amelyeket lépésről lépésre kidolgozunk. Ahhoz, hogy eredményesnek mondhassuk az üléseket, fontos a coachee aktivitása, hozzáállása és változásra való képessége, készsége.

A Coaching, a coach és a coachee (coachingpartner, kliens, ügyfél)

A coaching személyes, egyénre szabott, strukturált, professzionális fejlesztő beszélgetések sorozata, amelynek célja az, hogy a coachee meg tudja fogalmazni céljait és azokat a nehézségeket, melyek akadályozzák ezek elérésében, majd rátaláljon egy olyan megoldásra, amely az adott helyzetben a legmegfelelőbb számára. A coachingfolyamat végére az ügyfél sokkal elégedettebb, kiegyensúlyozottabb emberré válik, megnő az önbizalma, tudatosabban és hatékonyabban képes élni az életét. A coaching a jelenre és a jövőre helyezi a hangsúlyt és megoldásokban gondolkodik, ahol az ügyfél felelősségvállalása elengedhetetlen. A kliens a később jelentkező problémákat önállóan meg tudja oldani.

A coach nem ad megoldást a problémákra és nem ad tanácsot sem. A coach olyan beszélgető partner, aki figyelmesen, türelemmel, előítéletek nélkül és empátiával hallgatja az ügyfelet. Célirányos kérdésekkel, a csenddel, aktív hallgatással, visszajelzésekkel, és értő figyelemmel támogatja a coachingpartnert eljutni a felismerésekhez. Elengedhetetlenül fontos, hogy a coach képes legyen az ismert érzékelési csatornákon (látás, hallás, tapintás) kívül az új típusúakat is használni. Yehuda Magan, a „Módszeres terápia” atyja a következő három új csatorna jelentőségét hangsúlyozza: imagináció (a másik ember belső valóságának a leképezése, a látással analóg tevékenység), inspiráció (a lélek érzékelése; képessé tesz bennünket arra, hogy a másik ember belső világának élményszerű tapasztalatát felfogjuk;) intuíció (megértés, bensőséges, intim tudás: ismerni, amit a másik ember tud, vagy tudni vél). Ezek segítik a coachot ahhoz, hogy igazán ráhangolódjon a kliensre és képes legyen új utakra terelni a megoldási módjait. A coach nem mondja meg, hogy az egyénnek mit kell tennie, hanem hagyja, hogy maga találjon rá a neki legmegfelelőbb útra.

A coaching során a coach meghatározott módszereket, eszközöket és technikákat alkalmaz, melyek segítik az ügyfelet az előrehaladásban és a feladatok megoldásában. A coacheeban tudatosodnak saját erősségei és képességei, az ülések során fejleszti ezeket és így tud tovább lendülni az elakadásokon, a problémákon. Új szempontok megvizsgálására is képessé válik, amelyek meghozzák a változtatásra, változásra való szándékot. A változás bátorságot ébreszt az emberben – ha visszatekint -, és büszke lesz önmagára, mert meg tudta csinálni azt, amiben nem nagyon hitt. Arra is ráébredhet a coachee, hogy mi fontos igazán az életében, bevallott és be nem vallott vágyak is felszínre kerülhetnek. Az álmainkkal, vágyainkkal törődni kell. A coaching megoldásra és jövőre fókuszáló közös alkotómunka.

Minden korosztályt érintő problémák a magánéletben és a munka területén

 • Nehéz élethelyzetben, elakadásnál, amikor nem találja a megoldást.
 • Konfliktushelyzetben, amit nem tud rendezni.
 • Egy feladat végrehajtásában, amikor nem tudja, hogyan kezdjen hozzá.
 • Stresszhelyzetben, ami korlátozza a gondolkodásban, tevékenységben.
 • Nem érzi jó magát a jelenlegi helyzetében – magánéletében vagy/és munkahelyén -, de nem tudja, hogyan lehetne változtatni.
 • Elégedetlen az életével és nem tudja, milyen irányba lépjen.
 • Elégedetlen a megjelenésével.
 • Önértékelési zavarokkal küzd.
 • Semmire sincs elég idő az életében, állandóan rohan, kapkod.
 • Elmúlt X éves és még mindig nem tudja képviselni a saját érdekeit.
 • Senki sem támogatja a terveiben és így túl nehéznek tűnik a megvalósítás.
 • Egyensúlyt szeretne teremteni a különböző életfeladatok között.
 • Sikeresebb, hatékonyabb szeretne lenni az élet egy vagy több területén.
 • Fejleszteni szeretné problémamegoldó képességét, készségét.
 • Szeretne kreatívabbá válni.
 • Szeretne könnyebben, eredményesebben alkalmazkodni a változásokhoz.
 • Fejleszteni szeretné kommunikációs képességét, készségét.

Kamaszkorhoz kapcsolódó helyzetek

Kit nevezünk ma kamasznak?

11,5 éves kortól tekintjük ma kamasznak a gyermeket és elhúzódhat akár 30 év fölé is.

 • A szülő-gyermek kapcsolat túl sok konfliktushelyzetet teremt.
 • Szülő és gyermeke nem tudnak beszélgetni, csak indulatos szavak, mondatok hangzanak el.
 • A szülő nem érti gyermeke gondolkodását, cselekedeteit, nem tetszik a társaság, ahova tartozik.
 • A gyermek semmibe veszi a szülő tanácsait, csak a kortársakra hallgat.
 • A szülő úgy érzi: gyermeke ellenségként tekint rá.
 • A szülő tele van lelkiismeretfurdalással, mert úgy érzi: valamit elrontott.
 • A szülőnek bűntudata van, mert nem csak a gyermekével foglalkozott, a szakmai útját is fontosnak tartotta.
 • A szülő szeretne segíteni a gyermekének, de nem tudja, hogyan tehetné ezt meg.
 • Anya és apa között sok feszültség van a házastársi kapcsolatot illetően és a gyermekhez való viszonyulást tekintve is különbözik a véleményük. .
 • A gyermeknek barátja/barátnője van és a szülő ezt túl korainak tartja.
 • Gyermeke társaságban alkoholt fogyaszt, lehet, hogy drogozik is és elkezdte a szexuális életet.
 • Gyermeke elhozta a barátnőjét/barátját az otthonukba, egyszer otthon is voltak, de bevonultak a szobába és nem tudhattak meg semmit róla.

A senior

Kit nevezünk seniornak?

A Senior szó tartalma az én értelmezésemben: a felnőttkor második felében elkezdődő változás, amelyet az ember önmaga érez és tudja: elindult az idős kor felé. Lehetséges, hogy ugyanúgy dolgozik, mint 10 évvel korábban és hetente többször jó programok töltik meg a napjait, estéit; szörfözik, vagy rendszeresen fut, de az is lehet, hogy egyáltalán nem akar kötelezettségekkel járó feladatokat végezni és szeret otthon tartózkodni. Mindkettő lehet nagyon jó állapot, ha az adott személy jól érzi magát benne. Én is senior vagyok. A senior nem azonos az idős ember kifejezéssel. Az, hogy ki számít idős embernek, az attól függ, hogy kit kérdezünk meg. Van, aki a 62 éveseket, mások a 67, 77 esetleg a 81 év fölöttieket tartja idős embernek.

Kutatási eredmények a seniorokról és idős emberekről

Egy ember intellektuális kapacitásának csúcsára 70 éves korába jut el.

Gene Cohen, a George Washington Egyetem gerontológusa, több kutatás eredményeire támaszkodva azt állítja, hogy az idős emberek agya sokkal jobban, rugalmasabban, kreatívabban működik, mint azt korábban gondolták. És ennek oka az évek száma.

Amikor valaki elmúlt 60, 70, 80 éves, az agya rengeteg információt, tapasztalatot halmozott fel. Ebben a korban az agyi idegsejtek számtalan olyan külső ingert képesek kódolni, megfejteni, amit a fiatalabbak nem értenek még. A szakértők azt is megfigyelték, hogy az idősebb emberek jobb és bal agyféltekéje harmonikusabban együttműködik, jobban kiegészítik egymást, ezért sikeresebbek az intellektuális képességeket mérő teszteken.
Egy idős embere agya lehet, hogy nem képes olyan gyorsan kapcsolni, és felfogni a helyzetet, viszont a fontos döntések meghozatalakor átfogóbban gondolkodik, összefüggésekben látja a helyzetet, ezért születnek bölcsebb, megfontoltabb gondolatok. Azt is megfigyelték, hogy az idős személyek agya kevésbé reagál a negatív gondolatokra, történetekre, ezért az illető sokkal nyugodtabb, mint a vehemens gondolkodású fiatal.
Egy ember intellektuális kapacitásának csúcsára 70 éves korába jut el, hiszen ekkor termelődik a legtöbb mielin nevű anyag, aminek hatására az agyi idegsejtekben felgyorsul az információ áramlás, ezért akár 3000 százalékkal is javulhat a központi idegrendszer teljesítőképessége.
Az is érdekes, hogy 
60 éves kor előtt a két agyfélteke nagyon elkülönülten működik, 60 éves kor után kezdik kiegészíteni egymást, ami azért csodás, mert így komplexebb feladatokat is képes az agy megoldani, amit kísérletekkel is igazoltak.
A Montreal-i Egyetem professzora, 
Monchi Oury szerint az idősebb emberek agya hatékonyan képes kiszűrni az információ áradatból a fontos tudnivalókat, a haszontalanokat meg egyszerűen nem veszi figyelembe.

Íme, pár sajátosság a 60-70 éves agyműködésére vonatkozóan:

-az agysejtek nem halnak el, hanem egyszerűen elvesztik információ-továbbító szerepüket, ha az illető nem dolgoztatja a szürke állományát;
– a koncentráció- és memóriazavarok a felhalmozódott információ mennyiségének tudhatók be;

–  ebben az életkorban az illető hatékonyabban tud dolgozni, jobban bírja a stresszt és racionálisabban gondolkodik;
–  ha valaki odafigyel az egészségére, a mozgásra és agytornára, idősebb korára sokkal bölcsebben gondolkodik és szebbnek látja a világot.

Senior-gondok

 • A senior korosztályhoz tartozik és a fiatalabbakkal való kapcsolata (családban, munkahelyen) sokszor feszült.
 • Tele van ötletekkel, tervekkel és tettvággyal, ezeket furcsán fogadja a környezete.
 • A munkahelyén a fiatalok lekezelően beszélnek Önnel, de tudják, hogy tapasztaltsága miatt még mindig Ön tud megoldást találni a legösszetettebb feladatokra.
 • A munkahelyén a fiatalabbak gyors gondolkodása, problémamegoldása miatt néha megsemmisülve érzi magát, de szüksége van a pénzre, vagy szereti a munkáját.
 • Szeretne már pihenni, nyugodtan élni és ez nem tetszik a családnak, folyamatosan feladatokat adnak Önnek.
 • A régi barátok „elvesztek”, mindegyiknek más az élethelyzete, nem tudnak találkozni.
 • Sokat van egyedül, magányosnak érzi magát néha. A gyermekei sokat dolgoznak és nincs Önre idejük.
 • Hol szerezhetne új ismeretségeket, barátokat egy senior, akikkel legalább beszélgetni lehetne?
 • Szeretné régi álmait megvalósítani, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá?
 • A gyermekei, unokái még számítanak arra, hogy Ön anyagilag támogassa őket, de a nyugdíjból már nem igazán tudja ezt megtenni.

A házasság (tartós párkapcsolat)

Az ember legmeghatározóbb kapcsolata a házasság. Életünk minden területére hatással van, és életünk minden területe hatással van rá.

Ha szerelmesek vagyunk, akkor barátságosabbak, megértőbbek, türelmesebbek vagyunk. Ha jól működik a párkapcsolatunk, kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat, az élet dolgai jól mennek minden területen. Harmónia sugárzik belőlünk, s a többi embert is kedvesebbnek, mosolygósabbnak látjuk. A szerelem törékeny. Azt hisszük mindent elbír, pedig nincs így. Ha mindketten minden nap fontosnak érezzük a párkapcsolatunkat és teszünk is érte, akkor, megvalósíthatjuk a tartós, jó párkapcsolatot.

A szenvedélyes szerelem, a varázslat, a meghittség csökken az idő múlásával. Ám nem kell hagyni elveszni ezeket, rajtunk is múlik, hogy megmaradnak-e a kapcsolatunkban. Tenni kell érte mindkét félnek, minden nap.

A szeretettség és a megbecsültség érzése az, amit mindig éreznünk kell a párkapcsolatban. Ehhez apró gesztusok, kedvességek is elegendőek néha, máskor komolyabb munkát igényelnek.

Problémák a házasságban

 • Nem olyan a házassága, amilyenben élni szeretne.
 • Úgy érzi, nem ehhez az emberhez ment hozzá/nem ezt a nőt vette felelégül.
 • Elhanyagoltnak érzi magát.
 • Elhidegültek egymástól a feleségével/férjével.
 • Nem érti meg a férje/felesége.
 • Mindig az történik, amit a másik akar.
 • A férje/felesége még mindig túl sok időt tölt a szüleivel.
 • Az anyósa/apósa nem fogadja el Önt, a férjét/feleségét Ön ellen hangolja.
 • Minden felelősség Önre hárul az életükben.
 • Mindent a párja tart kézben, a házasságban „gyereknek” érzi magát.
 • Amióta megszületett a gyerekük/gyermekeik, úgy érzi, nem szereti a felesége/nem törődik Önnel a férje.
 • Megjelent a házasságban a hűtlenség.
 • A váláson gondolkodik/a párja beszélt a válásról.
 • Már nem is beszélnek egymással. Meg lehet még menteni egy ilyen házasságot?

Alapvető tudnivaló a tartós, jó kapcsolathoz

Coachként nem adok tanácsot, nem fogalmazok meg javaslatot, de fontosnak érzem, hogy a párkapcsolattal foglalkozó szakemberek álláspontját – ha nagyon szűkre szabottan is, de – megosszam olvasóimmal.

 • Beszélgessünk mindennap! 30 percbe csak az étkezés, a gyermek, az indulás, az érkezés, a munka egy-két mondata fér el. Több kell, „ráérős, értő beszélgetések”.
 • Ne kritizáljuk egymást és ne tegyünk szemrehányásokat!
 • Tartsuk tiszteletben a másik álláspontját akkor is, ha nem értünk egyet vele.
 • Tanuljunk meg megbocsátani és bocsánatot kérni, ha hibát követtünk el.
 • Keressük meg a lehetőséget a boldog közös pillanatokra, időtöltésre, legyen néha kalandos, szórakoztató az életünk!
 • Hozzuk vissza a legboldogabb közös emlékeket, beszélgessünk róluk és keressünk lehetőségeket hasonló élményekre!
 • Az erotikus összhangra is szükség van – javítható, harmonikusabbá tehető, ha nem elégedett vele.
 • A házastársunkkal a legfontosabb támaszai, segítői vagyunk egymásnak. Ennek tudatában beszéljünk róla és ennek megfelelően hozzunk döntéseket.
 • Szükségünk van bizonyos mértékű szabadságra, s ezt engedjük meg feleségünknek/férjünknek is.
 • Nem kell mindig nyerni a vitákban.
Tel: +36-70-207-2670